Erasmusproject

Laatste nieuws van onze Erasmusprojecten

Met onze school zetten we in op leren van en met elkaar, ook van en met Europa.
Daarom engageren wij ons in Erasmusprojecten.
Het project “Sterk in Taal “ sprak ons aan en gedurende de schooljaren 2020-2021/2021-2022 namen we hieraan deel met ons team.
In dit project namen wij een aantal internationale en nationale leeractiviteiten op ons.
De doelen van dit consortium zijn

1. Taal- en leesvaardigheid

Ontwikkeling van pedagogisch en didactisch vaardigheden, ontwikkelen van tools

– In kaart brengen van hun eigen sterktes en zwaktes;
– Uitwerken van sterkere activiteiten betreffende ontluikende en beginnende geletterdheid bij jonge kinderen;
– Uitwerken van sterke leesactiviteiten en taalactiviteiten;
– Verhogen en activeren van ouderbetrokkenheid bij het leesproces;
– Verhogen van het leesniveau bij alle leerlingen en hierbij diversiteit als een positieve motor zien;
– Inzetten van taal als motor om samen school te maken;
– Inzetten op de denkniveaus van Bloom als ondersteunend kader.

2. Omgaan met diversiteit en meertaligheid

Pedagogisch en agogische vaardigheden, ontwikkeling van methodieken en aanpak

– De verschillende niveaus van bewustwording van diversiteit kunnen inschatten;
– Inzichten in de verschillende vormen van diversiteit verwerven;
– In staat zijn om het diversiteitsbeleid te koppelen aan of situeren in het inclusiebeleid van de school;
– Meertaligheid integreren in het schoolbeleid en als sterkte gebruiken om de lees- en taalvaardigheid te verhogen van leerlingen die thuis geen Nederlands spreken.

3. Aanpakken van leesbeleid

Verbeteren van beleidsvoerend vermogen; uitwerken van methodieken en tools, ontwikkelen van samenwerkingsprotocol

– Opzetten van een gedragen leesbeleid;
– Voorwaarden voor een veranderingsbeleid kennen en in eigen school realiseren;
– Gestructureerd samenwerken met diverse partners uit de lokale of sub-lokale omgeving van de school.

4. Beleidsmatige aanpak van internationalisering

Verbeteren van beleidsvoerend vermogen, ontwikkeling van internationale sleutelcompetenties

– Via deelname aan dit consortium-project de eerste stappen zetten op het vlak van internationalisering, leraren vertrouwd maken grensoverschrijdend werken;
– Gedurende het project een internationaliseringsbeleid uitwerken.
– Via de contacten tijdens de internationale leeractiviteiten contacten leggen zodat ook een internationale dimensie voor onze leerlingen ontstaat (eTwinning, Buurklassen, internationaal programma Provincie West-Vlaanderen,…);
– Een stuk van de professionalisering van het team realiseren via internationale samenwerking;
– Meer openstaan voor internationale onderwijsevoluties en tendensen.
Image
Image