Ouderraad Ettelgem

Op onze school is een ouderraad werkzaam. De vereniging is gericht op de samenwerking tussen ouders en school met het oog op het optimaliseren van het onderwijs- en opvoedingswelzijn van de kinderen. We vergaderen een zestal keer per jaar met alle leden van de ouderraad. Op de agenda van zo'n vergadering staat: planning van activiteiten, evaluatie van de activiteiten, het financiële plaatje, een woordje van de directie, enz.

Iedereen kan zich aansluiten bij de ouderraad. Heb je interesse ? Neem dan contact op met de voorzitster.

Voorzitster: Inge Hermans mail


Bieke Bonte, voorzitter
Hanna Bil, penningmeester
Tamara Calliauw
Mieke Lermytte
Jessie Willem
Nancy Geuens
Sara Haven
Delfien Ryckeboer
Kurt Vanwynsberghe
Cristof Machtelinckx