Ouderraad Ettelgem

Op onze school is een ouderraad werkzaam. De vereniging is gericht op de samenwerking tussen ouders en school met het oog op het optimaliseren van het onderwijs- en opvoedingswelzijn van de kinderen. We vergaderen een zestal keer per jaar met alle leden van de ouderraad. Op de agenda van zo'n vergadering staat: planning van activiteiten, evaluatie van de activiteiten, het financiële plaatje, een woordje van de directie, enz.

Iedereen kan zich aansluiten bij de ouderraad. Heb je interesse ? Neem dan contact op met de voorzitster.

Voorzitster: Inge Hermans mail


Bieke Bonte, voorzitter
Hanna Bil, penningmeester
Tamara Calliauw
Mieke Lermytte
Jessie Willem
Nancy Geuens
Sara Haven
Delfien Ryckeboer
Kurt Vanwynsberghe
Cristof Machtelinckx

slot deposit pulsa mudah menang jos55