STEM op school

Wetenschap en technologie  zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Ze zijn de basis van veel alledaagse zaken (smartphones, outdoor-kleding etc.) en dragen bijvoorbeeld bij aan het ontwikkelen van veilige voeding en het verbeteren van de gezondheidszorg. We gaan er bijna vanzelfsprekend van uit dat wetenschap en technologie in de toekomst ook aanwezig zijn om onze wereld te blijven ontwikkelen. De kinderen van nu zijn de wetenschappers van de toekomst en dit betekent dat ze later als volwassene onderzoekend in de wereld moeten staan, dat wil zeggen: nieuwsgierig, kritisch, vragend en betrokken. Kinderen zijn van nature ondernemend en ontdekken voortdurend nieuwe dingen over zichzelf en de wereld om hen heen.

Met dit project willen we in onze school de kinderen stimuleren om enthousiast te worden over techniek en wetenschap.

Hierbij gaan onderzoekend en ontwerpend leren hand in hand.  We leren de kinderen een onderzoekje opzetten en onderzoeksvragen formuleren.  Daarna gaan ze over tot het  ontwerpen van hun project. Ze controleren als hun ontwerp voldoet aan de vooropgestelde eisen en kunnen na evaluatie hun eigen ontwerp verbeteren.

Door middel van wetenschap, techniek, bouwen, en wiskunde leren kinderen de wereld om zich heen te begrijpen en te ontdekken.