Leerlingenraad

Ook onze leerlingen dragen een steentje bij om van onze school een aangename leef- en leeromgeving te maken.  Zowel in Ettelgem als in Oudenburg komen de klasverantwoordelijken een aantal keer per jaar samen onder leiding van een leerkracht.  Hier worden allerlei items besproken en wordt er nagedacht hoe we samen tot oplossingen (verbeteringen, veranderingen, vernieuwingen) kunnen komen.

Muzische vorming

In de school zetten we dit schooljaar heel sterk in op muzische vorming. Dit omhelst heel wat verschillende domeinen: muziek, beweging, expressie, drama, beeld, media,… Elk kind kan zich ontwikkelen op de verschillende domeinen en leert zich op die domeinen muzisch uiten. We leren hen op een speelse manier omgaan met audiovisuele taal, beeldtaal, klanktaal, lichaamstaal en woordtaal. We proberen hun verbeelding en creativiteit aan te scherpen en vorm te geven. We leren hen onbevooroordeeld kijken en luisteren naar het werk van kunstenaars en laten hen proeven van nieuwe technieken om tot kunst te komen. We proberen hen ook te leren genieten van kunst. 

Franse initiatie

Vanaf de peuterklas krijgen onze kinderen de kans om via allerlei activiteiten kennis te maken met de Franse taal. Wij doen dat op een prettige manier en door natuurlijke leersituaties te creëren. Ik denk maar aan Franse liedjes, versjes, spelletjes, verhalen, tekenfilmpjes, bewegingslessen,…

Het is zeker niet de bedoeling dat we pure leerstof aanbrengen. We willen de kinderen op een prettige manier vertrouwd maken met de Franse taal. De kinderen moeten de eerste contacten met de Franse taal als leuk ervaren. Het gaat er hem vooral om het aankweken van een houding: (durven) meedoen, plezier beleven, willen nabootsen, openstaan voor de nieuwe klank- en taalervaring,…  Met andere woorden, we beogen het ontwikkelen van een positieve attitude tegenover andere talen.  Tegelijkertijd werkt deze aanpak in het verhogen van het zelfvertrouwen van het kind en het aankweken van een positieve houding tegenover andere culturen. 

Uiteindelijk resulteert dit in het stimuleren van het verlangen om (talen) te leren. Het is niet de bedoeling om de kinderen de grammatica en woordenschat te onderwijzen.