Zorgvisie: hoofd, hart en handen

Elke leerling bereikt de ontwikkelingsdoelen (kleuters) of eindtermen (lagere school) in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier : wat sneller of wat trager, met veel of net weinig interesse voor een vak, als sportman of zoveel mogelijk lichaamsbeweging vermijdend, snel wisselend van de ene activiteit naar de andere of supergeconcentreerd op waar hij mee bezig is, voortdurend samen met andere vriendjes of vaak op zichzelf, … Gelukkig dat er zoveel verschillen zijn. Wat zou de wereld saai zijn zonder al die boeiende verschillen.Toch loopt het soms wel erg anders dan je hoopt! Mama en papa maken zich dan zorgen. Deze zorgen willen we op school graag ernstig nemen. Als de school bezorgd is over de ontwikkeling van een leerling, proberen we zo snel mogelijk de ouders aan te spreken. Zo kunnen we samen rond de tafel zitten, informatie uitwisselen, van elkaar leren en samen zoeken hoe we het best verder gaan. Dit alles gebeurt onder de leiding van de zorgcoördinator en/of directeur. Wacht als mama of papa zelf niet te lang als je met zorgen zit. Spreek de juf aan als je je ergens zorgen over maakt. Zo zorgen we samen voor onze kinderen!
download zorgvisie
vbs_hf_zorgcahier