Visie VBS H. Familie

Onze school is een plaats waar …

 • we leven en ons inzetten voor anderen vanuit onze christelijke waarden
 • we openstaan en respect hebben voor ieders geloofsovertuiging
 • er verbondenheid is tijdens momenten van vreugde en verdriet

… we samen leven en geloven.

Onze school is een plaats waar …

 • kinderen samen hun omgeving en de ruime wereld verkennen
 • kinderen zich ontwikkelen tot rijke persoonlijkheden
 • we streven naar een realistisch en positief zelfbeeld
 • we samen werken om kinderen te laten ontplooien
 • leren, met het oog op het leven, centraal staat

… we samen ontdekken.

Onze school is een plaats waar …

 • iedereen zich thuis voelt
 • we in een vertrouwelijke sfeer respectvol met elkaar omgaan
 • kinderen op maat worden uitgedaagd
 • ieders mening telt
 • kinderen hun eigen weg mogen volgen
 • kinderen zichzelf leren evalueren
 • kinderen het leren in eigen handen mogen nemen
 • leerkrachten en kinderen samen tot leren komen, van en met elkaar

… we samen leren en groeien.

Onze school is een plaats waar …

 • we aandacht hebben voor hoofd, hart en handen
 • we rekening houden met de individuele verschillen
 • we vertrekken vanuit de noden van elk kind
 • we op weg gaan met ouders en deskundigen om de groeikansen van de kinderen te optimaliseren

… we samen zorgen.

Onze school is een plaats waar …

 • leerlingen de kans krijgen om mee te denken, te praten en te doen
 • ouders altijd welkom zijn
 • we respectvol omgaan met elkaar
 • we als een professioneel hecht team samenwerken met interne en externe partners
 • we samen naar vernieuwing streven en zo een school creëren waar pit in zit
 • we belang hechten aan een vlotte communicatie
 • vrijwilligers zich dagdagelijks engageren
 • verschillende raden en besturen de school helpen dragen
 • we een nauw contact hebben met de buurt, de lokale gemeenschap,…

… we samen sterker zijn.