Raden en gemeenschap

Als school laten wij ons omringen door diverse raden en diensten. We vinden het belangrijk om vanuit ons netwerk tot samenwerking en wederzijdse ondersteuning of advies te komen. Samen houden we steeds hetzelfde doel voor ogen: een dynamische school creëren met brede ontwikkelkansen en zorg voor de kinderen.
Op onze school is een ouderraad werkzaam. De vereniging is gericht op de samenwerking tussen ouders en school met het oog op het optimaliseren van het onderwijs- en opvoedingswelzijn van de kinderen. We vergaderen een zestal keer per jaar met alle leden van de ouderraad. Op de agenda van zo'n vergadering staat: planning van activiteiten, evaluatie van de activiteiten, feed-back van die werkgroep, het financiële plaatje, een woordje van de directie, enz... Naast de vergaderingen werken we met werkgroepen om de activiteiten goed en tot in detail te kunnen voorbereiden.

Iedereen kan zich aansluiten bij de ouderraad. Heb je interesse ? Neem dan contact op met de voorzitter.

Voorzitter: Pieter Vandekerckhove
ouderraadvbshfamilie@gmail.com
VOLG ONS OP FACEBOOK

 • OR-odb__1 TEAM ouderaad VBSHF Oudenburg00
 • OR-odb__14 Sharon Vermoote13
 • OR-odb__12 Tine Denys11
 • OR-odb__17 Maarten Nieuwlaet16
 • OR-odb__20 Angélique Heynen19
 • OR-odb__18 Joost Camerlynck17
 • OR-odb__19 Melissa Vanhulle18
 • OR-odb__16 Tine Vandecasteele15
 • OR-odb__15 Christophe Allaert14
 • OR-odb__13 Lies Trybou12
 • OR-odb__9 Pieter Vandekerckhove08
 • OR-odb__11 Mike Blieck10
 • OR-odb__10 Jeroen Vanhevel09
 • OR-odb__8 Ann Zwaenepoel07
 • OR-odb__7 Greta Vandierendonck06
 • OR-odb__5 Gerd Desot - penningmeester04
 • OR-odb__2 Philip Van Den Eynde - voorzitter01
 • OR-odb__4 Sylvia Derycker - secretaris03
 • OR-odb__6 Sabine Biebauw - directie05
 • OR-odb__3 Sofie Proot - ondervoorzitter02
Op onze school is een ouderraad werkzaam. De vereniging is gericht op de samenwerking tussen ouders en school met het oog op het optimaliseren van het onderwijs- en opvoedingswelzijn van de kinderen. We vergaderen een zestal keer per jaar met alle leden van de ouderraad. Op de agenda van zo'n vergadering staat: planning van activiteiten, evaluatie van de activiteiten, het financiële plaatje, een woordje van de directie, enz.

Iedereen kan zich aansluiten bij de ouderraad. Heb je interesse ? Neem dan contact op met de voorzitster.

Voorzitster: Inge Hermans mail
Facebook
De ouders maken deel uit van het schoolgebeuren. Zij worden bij vele activiteiten betrokken zowel in als buiten de school. Belangrijk is dat de ouders via de schoolraad (overleg tussen ouders, leerkrachten en lokale gemeenschap) tot intense samenwerking kunnen komen met als doel een optimaal onderwijs voor elk kind te waarborgen.

Namens de Ouders:
 • Mevr. Sofie Proot
 • Mevr. Inge Hermans
Namens de Leerkrachten:
 • Mevr. Micheline Vantyghem
 • Mevr. Caroline Billiauw
Namens de Lokale gemeenschap:
 • Mevr. Daisy Decoene
 • Dhr. Philippe Verbrugghe
Adviserend:
 • Mevr. Sabine Biebauw
 • Michel Maricau (voorzitter)
 • Eddy Breemersch
 • Marleen Debeer
 • Eric Debrabandere
 • Francisca Doubel
 • Edgar Deplacie
 • Michel Maricau
 • Johan Proot
 • Karl Roose
 • Johan Vanbellegem
 • Marijke Vanhee
 • Marijke Vanhoutte
 • Jozef Desmeth
 • Kurt Roose
 • Geert Sanders
 • Erik Sierens
 • E.H. Noé Clarysse
 • Marleen Daeleman
 • Piet Logghe
 • Willy Vanslambrouck
 • Trui Vandeputte
Samen met 5 scholen vormen wij een scholengemeenschap: NOVUS

Correspondentieadres:

Codi Sabine Biebauw
Stedebeekpad 2
8460 Oudenburg

Leden Scholengemeenschap:

Vrije Basisschool
Stationsstraat 1
8480 Eernegem

Vrije Basisschool - De Tandem
Afd. Brugsesteenweg 91
8460 Roksem

GVB Driespan
Tempeldreef 6
8470 Gistel

Vrije Basisschool Gravenbos
Gravenbos 6
8470 Gistel

Vrije Basissschool - H. Familie
Stedebeekpad 2
8460 Oudenburg

Een centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en directies een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding. In een CLB werken onder andere artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen. Een CLB kan leerlingen op vier domeinen begeleiden:

 • het leren en studeren
 • de schoolloopbaan
 • de preventieve gezondheidszorg
 • de sociaal-emotionele ontwikkeling
Vrij CLB De Havens
Pensjagersstraat 30, Oostende
T 059/506801 - F 059/802028
website

Het loc of lokaal onderhandelingscomité is een overlegorgaan tussen afgevaardigden van het schoolbestuur en afgevaardigden van het personeel. Het LOC wordt voorgezeten door de voorzitter of een afgevaardigde van het schoolbestuur.

Het Loc heeft

 • informatierecht
 • onderhandelingsbevoegdheid
 • toezichtsbevoegdheid
 • bemiddelingsbevoegdheid

Namens personeel:

 • Mevr. Dina Verschaeve
 • Mevr. Conny Beyen
 • Mevr. Jill Vandenbussche (vakbondsafgevaardigde)
 • Mevr. Toos Kindt (vakbondsafgevaardigde)
Namens bestuur:
 • Dhr. Eric Sierens
 • Dhr. Jos Desmeth
 • Dhr. Daniel Vanmullen
Adviserend lid:
 • Dir. Sabine Biebauw

Zowel in Oudenburg als in Ettelgem hebben onze leerlingen een belangrijke inbreng. De klasafgevaardigden komen regelmatig samen onder leiding van een leerkracht. Tijdens dit overleg komen er allerlei thema’s aan bod waar onze leerlingen over mee mogen denken. Ook geven ze tips en advies die we op school gebruiken om zaken te verbeteren. Ze kaarten ook problemen aan waarbij ze samen met het leerkrachtenteam naar oplossingen zoeken.