Rekenen

Calcupal

Na enkele jaren onze leerlingen zorgvuldig te hebben opgevolgd , merkten we dat heel wat leerlingen moeilijkheden ondervonden bij het vlot kennen van de tafels en de optellingen en aftrekkingen tot 20. Hierbij bedoelen we dat leerlingen deze basisbewerkingen niet binnen de seconde uit het langetermijnheugen konden ophalen.Zonder de vlotte automatisatie van deze rekenfeiten ondervinden de leerlingen heel wat moeilijkheden op vlak van cijferen, oppervlakteberekening, procentberekening, breuken, verhoudingen… Samen gingen we op zoek naar een oplossing. Die vonden we bij het programma Calcupal. Lees meer.