muzische opvoeding

Muzische vorming

In de school zetten we dit schooljaar heel sterk in op muzische vorming. Dit omhelst heel wat verschillende domeinen: muziek, beweging, expressie, drama, beeld, media,… Elk kind kan zich ontwikkelen op de verschillende domeinen en leert zich op die domeinen muzisch uiten. We leren hen op een speelse manier omgaan met audiovisuele taal, beeldtaal, klanktaal, lichaamstaal en woordtaal. We proberen hun verbeelding en creativiteit aan te scherpen en vorm te geven. We leren hen onbevooroordeeld kijken en luisteren naar het werk van kunstenaars en laten hen proeven van nieuwe technieken om tot kunst te komen. We proberen hen ook te leren genieten van kunst.