Franse initiatie

Franse initiatie

Vanaf de peuterklas krijgen onze kinderen de kans om via allerlei activiteiten kennis te maken met de Franse taal. Wij doen dat op een prettige manier en door natuurlijke leersituaties te creëren. Ik denk maar aan Franse liedjes, versjes, spelletjes, verhalen, tekenfilmpjes, bewegingslessen,…

Het is zeker niet de bedoeling dat we pure leerstof aanbrengen. We willen de kinderen op een prettige manier vertrouwd maken met de Franse taal. De kinderen moeten de eerste contacten met de Franse taal als leuk ervaren. Het gaat er hem vooral om het aankweken van een houding: (durven) meedoen, plezier beleven, willen nabootsen, openstaan voor de nieuwe klank- en taalervaring,…  Met andere woorden, we beogen het ontwikkelen van een positieve attitude tegenover andere talen.  Tegelijkertijd werkt deze aanpak in het verhogen van het zelfvertrouwen van het kind en het aankweken van een positieve houding tegenover andere culturen. 

Uiteindelijk resulteert dit in het stimuleren van het verlangen om (talen) te leren. Het is niet de bedoeling om de kinderen de grammatica en woordenschat te onderwijzen.