computationeel denken

Computationeel denken

Als school willen we sterk inzetten op het ontwikkelen van 21-eeuwse vaardigheden. Daarbij is computationeel denken een belangrijke vaardigheid waar wij in onze school werk van maken… Naast STEM waarbij we aandacht hebben voor wetenschap (science), techniek, engeneering (ontwerpend leren) , en ( wiskunde) mathematics, zetten we in op media en computationeel denken.

Onderzoekend en ontwerpend leren gaan hierbij hand in hand.
Dat houdt in dat we kinderen onderwijzen om het vermogen te ontwikkelen om problemen op te lossen door inzicht in ICT of met behulp van ICT. Computationeel denken stimuleert het redeneren, abstraheren en het probleemoplossend vermogen, met vertrouwen, doorzetting en in samenwerking met anderen.

In computationeel denken onderscheiden we volgende deelcompetenties:

  • Formuleren van problemen
  • Logisch organiseren en analyseren van gegevens
  • Voorstellen van data door abstractie
  • Automatiseren van oplossingen via algoritmisch denken (opeenvolging van geordende stappen)
  • Identificeren, analyseren en implementeren van mogelijke oplossingen met als doel de meest efficiënte en effectieve combinatie van stappen en middelen
  • Veralgemenen van het probleemoplossingsproces en transfereren naar andere problemen

Hierbij gaan we unplugged (zonder computer) te werk maar zetten we ook in op programmeren met computer en Lego WEdo 2.0, Dash en dot en bij de allerkleinsten met Bee-bot. Zo gaan we samen de 21ste eeuw tegemoet.