Erasmusproject : TAALSTERK :

“Sterk in Taal, dit is onze topprioriteit”

2020-1-BE02-KA101-074595

 • Taalconsortium BaO (samen met 26 BaO scholen)
 • Het project loopt over 24 maanden, met als begindatum 01/11/2020 en einddatum 31/10/2022.

De doelen zijn:

1 Taal- en leesvaardigheid: ontwikkeling van pedagogisch en didactisch vaardigheden, ontwikkelen van tools

 • In kaart brengen van hun eigen sterktes en zwaktes;
 • Uitwerken van sterkere activiteiten betreffende ontluikende en beginnende geletterdheid bij jonge kinderen;
 • Uitwerken van sterke leesactiviteiten en taalactiviteiten;
 • Verhogen en activeren van ouderbetrokkenheid bij het leesproces;
 • Verhogen van het leesniveau bij alle leerlingen en hierbij diversiteit als een positieve motor zien;
 • Inzetten van taal als motor om samen school te maken;
 • Inzetten op de denkniveaus van Bloom als ondersteunend kader.

2 Omgaan met diversiteit en meertaligheid: pedagogisch en agogisch vaardigheden, ontwikkeling van methodieken en aanpak

 • De verschillende niveaus van bewustwording van diversiteit kunnen inschatten; Inzichten in de verschillende vormen van diversiteit verwerven;
 • In staat zijn om het diversiteitsbeleid te koppelen aan of situeren in het inclusiebeleid van de school;
 • Meertaligheid integreren in het schoolbeleid en als sterkte gebruiken om de lees- en taalvaardigheid te verhogen van  leerlingen die thuis geen Nederlands spreken.

3 Aanpak van leesbeleid: beleidsvoerend vermogen; uitwerken van methodieken en tools en samenwerkingsprotocol

 • Opzetten van een gedragen leesbeleid;
 • Voorwaarden voor een veranderingsbeleid kennen en in eigen school realiseren;
 • Gestructureerd samenwerken met diverse partners uit de lokale of sub-lokale omgeving van de school.

4 Beleidsmatige aanpak van internationalisering: beleidsvoerend vermogen, internationale sleutelcompetenties

 • Via deelname aan dit consortium-project de eerste stappen zetten op het vlak van internationalisering, leraren vertrouwd maken grensoverschrijdend werken;
 • Gedurende het project een internationaliseringsbeleid uitwerken;
 • Via de contacten tijdens de internationale leeractiviteiten contacten leggen zodat ook een internationale dimensie voor onze leerlingen ontstaat (eTwinning, Buurklassen, internationaal programma Provincie West-Vlaanderen,…);
 • Een stuk van de professionalisering van het team realiseren via internationale samenwerking;
 • Meer openstaan voor internationale onderwijsevoluties en tendensen

Globale Tijdslijn

 • Start: 1 november 2020
 • Tussenrapport: 1 november 2021
 • Einde: 30 oktober 2022
 • Eindrapport: 20 december 2022
 • Eindevaluatie: 20 februari 2023