Eilandwerking

Tijdens het schooljaar 2017 – 2018 werd de ‘Eilandenwerking’ in het leven geroepen. Die kwam er voor kinderen die nog meer uitdaging nodig hebben dan de aangeboden verdieping in de klas.

De kinderen uit de eilandenwerking werken er aan een specifiek project waarbij de focus ligt op het ontwikkelen van initiatief en verantwoordelijkheid, het verwerken van informatie op een uitdagend niveau, het probleemoplossend denken en het leren samenwerken. De kinderen krijgen de kans om in die verschillende vaardigheden te groeien doorheen het jaar.

Een project wordt vaak gelinkt aan het interesseveld van de kinderen. Ze duurt een zestal weken. Nadien wordt het project afgerond en geëvalueerd. Die evaluatie kan op diverse manieren gebeuren: een toets, een presentatie geven aan medeleerlingen, een kijkmoment… Aan het begin van een project krijgen de kinderen heel duidelijk omschreven doelen zodat ze een correct beeld krijgen waar ze naartoe moeten werken. Die doelen richten zich enerzijds tot kennisdoelen, maar anderzijds ook op attitudes, doorzettingsvermogen, organisatie, probleemoplossend en kritisch denken. Het zijn dan ook die doelen die op het einde van het project zullen geëvalueerd worden. De evaluatie van elk project wordt zowel met de kinderen als met de ouders gecommuniceerd. Ook de evolutie die het kind doormaakt, wordt in kaart gebracht.

Een aantal projecten die ondertussen al uitgewerkt werden zijn: project landen, Lego Wedo, project monumenten van Oudenburg, project spinnen, project kledij, project Leonardo Da Vinci. Elk project valt erg in de smaak bij de kinderen. Ze werken er dan ook met heel veel enthousiasme aan.

Die werkmomenten staan enerzijds ingepland tijdens vaste samenkomstmomenten, waarbij de kinderen begeleid worden door de leerkracht. De kinderen worden op die momenten uit de klas gehaald. Anderzijds werken de kinderen verder aan hun project binnen de klaswerking. Aan de hand van pré-toetsen wordt bepaald welke oefeningen de leerlingen moeten maken tijdens de wiskundelessen. Op die manier wordt tijd gecreëerd om te werken aan hun project van de eilandenwerking.